Goede doelen
Lionarons GGZ vindt het belangrijk om stil te staan bij mensen die het moeilijk hebben in het leven. Uiteraard doen wij dit dagelijks in het kader van geestelijke gezondheidszorg, maar er is ook een aantal goede doelen dat zich bezig houdt met onderwerpen welke wij ook belangrijk vinden. Daarom heeft Lionarons GGZ besloten om de volgende goede doelen te steunen:

Ronald McDonald Huis
Dit goede doel bevindt zich dicht bij huis (Ronald McDonald Huis Maastricht). Wij zijn hier weekdonateur. Dit houdt in dat wij één week per jaar “sponsor” zijn van het Ronald McDonald Huis Maastricht in de vorm van het organiseren van activiteiten en/of het verrichten van kleine werkzaamheden in het Huis.

 
Unicef
Unicef richt zich met name op kinderen in derde wereld landen. Onze steun heeft de vorm van een maandelijkse donatie.

CliniClowns
CliniClowns Nederland biedt afleiding en plezier aan zoveel mogelijk kinderen die het moeilijk hebben door ziekte, trauma of handicap. De CliniClowns laten de kinderen gewoon weer even kind zijn. Op dit moment spelen bijna 65 CliniClowns in ruim 100 ziekenhuizen en andere zorginstellingen door heel Nederland.
 
Lionarons GGZ fungeert als centraal inzamelpunt van cartridges ten behoeve van CliniClowns! Voor elke cartridge ontvangt CliniClowns een vergoeding van Total Collect (www.total-collect.nl).

Oxfam Novib
Vanaf 1 augustus gaan wij tevens Oxfam Novib maandelijks steunen. Oxfam Novib verbindt mensen, overheden en bedrijven wereldwijd om samen te werken aan een rechtvaardige wereld zonder armoede. Met praktische en vernieuwende oplossingen stellen we mensen zelf in staat een bestaan zonder armoede op te bouwen.