Kwaliteit en professionaliteit
HKZ
Lionarons GGZ is een HKZ gecertificeerde instelling. De HKZ verplicht gecertificeerde instellingen om jaarlijks door een onafhankelijk instituut de kwaliteit van de zorgverlening te laten controleren.
 
Kennis en kunde
De behandelaren van Lionarons GGZ hebben allen een universitaire- of hbo-opleiding in de geestelijke gezondheidszorg afgerond en hun kennis aangevuld met praktijkgerichte cursussen en opleidingen.  U kunt er bij ons van op aan dat uw behandelaar beschikt over de noodzakelijke kennis en kunde.
 
Keurmerk Generalistische Basis GGZ
Lionarons GGZ voldoet aan alle normen van het keurmerk Basis GGZ 2017. Dit betekent dat wij ons extra inspannen voor 'de juiste zorg op het juiste moment' binnen de Generalistische Basis GGZ. Klik hier voor meer informatie over de normen en het keurmerk.
 
Kwaliteitsstatuut
Het kwaliteitsstatuut beschrijft hoe Lionarons GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven.

Ook vermeldt het kwaliteitsstatuut met welke organisaties Lionarons GGZ intensief samenwerkt in het kader van de zorgverlening voor cliënt.