Vacature
De Wijkpraktijk biedt ondersteuning aan de huisartsenzorg door het inzetten van praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) in de huisartspraktijk. Ons werkgebied omvat de gehele provincie Limburg. Onze medewerkers houden spreekuur in de huisartspraktijk en voorzien op deze wijze in geestelijke gezondheidszorg conform het motto van de Wijkpraktijk: “GGZ dichtbij, direct en doelgericht”. De Wijkpraktijk onderhoudt korte lijnen met de samenwerkende huisartsen en speelt snel in op veranderingen in de huisartsenzorg en in de (ambulante) GGZ. De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts in wiens praktijk de werkzaamheden worden uitgeoefend. De Wijkpraktijk draagt zorg voor continue scholing en intervisie.
 
In verband met een pilot van de gemeente Kerkrade zijn wij op zoek naar:
 
POH-GGZ Kind en Jeugd
 
De tekst is overgenomen uit de vacature van de gemeente Kerkrade

De functie
Als POH-GGZ Jeugd bied je snel, zonder wachtlijst en in een vertrouwde omgeving, hulp aan de doelgroep jeugd. Je brengt in enkele gesprekken de problemen van de patiënt in kaart en komt tot een goed advies. Je ondersteunt de huisarts, op diens verzoek, bij het verlenen van zorg aan jeugdige patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. Dit middels een spreekuur waarin je patiënten begeleidt op hun weg naar herstel of een juiste doorverwijzing. Je bent in jouw functie toegankelijk voor iedereen.
 
Aanvullend aan je werkzaamheden voor de huisarts ben je aanspreekpunt en intermediair voor het Team jeugd en gezin en het Team Jeugdhulp van de gemeente Kerkrade. Ook onderhoud je contacten met het netwerk van voorliggende voorzieningen, onderwijs, schoolartsen, GGD en zorginstellingen in de jeugdhulp. Kortom: een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie in een omgeving die volop in ontwikkeling is.
 
Jouw taken omvatten onder andere:
-      Triage en begeleiding;
-      Vraagverhelderingsgesprekken met patiënten;
-      Kortdurende (ambulante) hulpverlening van bijvoorbeeld:
o   Depressie
o   Angst
o   (Werk gerelateerde) stress, overspannenheid en burn-out
o   Rouwverwerking
o   Opvoedkundige- en relatieproblematiek
o   Alcohol en Drugsmisbruik en –verslaving
o   Lichamelijk onverklaarde klachten
-      Begeleiding langdurige GGZ-patiënten;
-      Casuïstische contacten met eerstelijns psychologen;
-      Opbouw en onderhoud van de regionale sociale kaart;
-      Onderhouden contacten met Team Jeugd en Gezin en Team Jeugdhulp;
-      Deelname aan regulier multidisciplinair overleg;
-      Doorverwijzing o.b.v. objectieve criteria en casemanagement (o.a. procesbegeleiding, terugkoppeling);
-      Deelname aan projecten op GGZ-gebied binnen het vakgebied van de jeugd en gezin;
-      Aanmaken en bijhouden van een patiëntendossier en rapporteren over voortgang aan huisarts;
-       Rapportage op basis van de door de gemeente Kerkrade ingerichte monitor.
 
Functie-eisen
Je hebt minimaal een opleiding afgerond in één van onderstaande beroepen:
-      Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige;
-      Universitaire opleiding tot gedragswetenschapper of psychologie met differentiatie
klinische psychologie of klinische kinder- en jeugdpsychologie of scholing POH-GGZ;
-      Gezondheidskunde (Master) met richting GGZ.
 
Er worden hoge eisen gesteld aan jouw zelfstandigheid. De functie wordt naar eigen inzicht
uitgeoefend aan de hand van richtlijnen, protocollen en planning. Sociale vaardigheden waarover je dient te beschikken zijn tact, empathie, geduld, vermogen tot motiveren en stimuleren. Tevens dien je te beschikken over een probleem oplossend vermogen waarbij je kunt terugvallen op kennis en netwerk van zowel voorliggende voorzieningen, eerste- als tweedelijns zorgvoorzieningen.
 
Aanbod
Wij bieden een arbeidsovereenkomst met nader te bepalen uren. Het gaat om een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Je wordt ingezet bij een of meerdere huisartsenpraktijken in Kerkrade.
 
Inschaling vindt plaats conform cao GGZ in FWG 60.
 
Vanwege de veiligheid en bescherming van patiënten en medewerkers wordt bij indiensttreding om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.
 
Solliciteren
Ben je enthousiast gemaakt voor deze veelzijdige en uitdagende functie en voldoe je aan het profiel? Stuur je cv en motivatie dan per mail naar mevrouw W. Noteborn, manager Ketenzorg, w.noteborn@lionarons-ggz.nl of naar mevrouw C. Quanjel, directeur zorg/manager Kind & Jeugd, c.quanjel@lionarons-ggz.nl